Anmälan till Slöjdarregistret

Vill du vara med i vårt slöjdarregister? Vår ambition är att samla slöjdare från hela Västra Götaland i slöjdarregistret.

Genom Slöjdarregistret kan vi vid förfrågningar hänvisa till dig. Vi kan också erbjuda dig att delta på utställningar, fortbildningar m.m. Som medlem får du ett nyhetsbrev via epost, riktat till dig som slöjdföretagare

Har du frågor eller vill du vara med, kontakta Susanne Harrysson:

Susanne Harrysson, 0706-62 68 04, susanne.harrysson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-10-04 11:25