Sommarslöjd för barn

Vill du att fler barn ska få möjlighet att slöjda på sitt sommarlov? Är du utbildad slöjd-handledare, medlem i en slöjd-, frilufts- eller kulturförening eller lägerarrangör?Vi kan hjälpa till - ansök här!

Inför sommaren 2017 finns möjlighet att genomföra slöjdaktiviteter för barn 0-18 år med hjälp från Västarvets hemslöjdskonsulenter. Vi kan till exempel bidra med slöjdmaterial, handledarkostnader eller lokalhyra. Inga krav på annan medfinansiär finns.

Skicka in en ansökan genom att fylla i formuläret Sommarslöjd för barn. Du hittar formuläret via den här länken.

Diskutera din idé

Det går också bra att mejla och diskutera din idé innan du skriver en ansökan. Kontakta då hemslöjdskonsulent Hedvig Flärdh på E-postadress.

Ansökningarna kommer att behandlas löpande.

Denna satsning är en del av Slöjdlyftet där Västra Götalands kulturnämnd satsar en miljon kronor under ett år för att stärka slöjden i Västra Götaland. Klicka här för att läsa mer om Slöjdlyftet.


Senast uppdaterad: 2017-05-03 11:20