Slöjdklubbens handledarutbildning

Slöjdklubbens slöjdhandledarutbildning är det pefekta tillfället för dig som vill öka barns möjligheter att slöjda. Utbildningen startar 28 februari med sista anmälningsdag 1 februari.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i grundskolans alla stadier, även förskola och särskola. Den passar också museipedagoger och barn- och ungdomsledare i olika föreningar och liknande. Kort sagt, till dig som vill öka barns möjlighet att slöjda. Du kanske vill dra igång en helt ny verksamhet, ser slöjden som ett komplement till befintliga aktiviteter eller vill starta en Slöjdklubb. Utbildningen inspireras från traditionell hemslöjd som bygger på enkla tekniker, handverktyg, material från naturen och återbruk.

Denna slöjd är lätt att anpassa till var och ens förutsättningar och behov vilket medför stora möjligheter till fritt skapande och kreativ utveckling.

Vi lägger också vikt vid att slöjden ingår i ett sammanhang som exempelvis lek, berättande och musik. Ett sätt att föra kulturarv vidare med ett ekologiskt hållbart tänkande.

En stor del av utbildningen innehåller praktiskt slöjdande i olika tekniker och material:

 • korgflätning
 • tälja i färskt trä
 • återbruksslöjd
 • plåtslöjd
 • textila tekniker
 • förgänglig slöjd

Förutom detta ingår föreläsningar, diskussioner och resonemang i samband med praktiskt slöjdande kring exempelvis:

 • genusfrågor
 • mångkultur
 • hur vi möter barn med funktionsvariationer
 • hur vi ordsätter ”den tysta kunskapen”
 • en inspirerande miljö
 • hur vi skapar vi en inkluderande miljö där alla barn får plats
 • slöjdens inspirationskällor
 • lagar, regler, trygghet och säkerhet

När, var & hur?

Tid: Utbildningen startar vecka 9 den 28 februari 2017. Sista anmälningsdatum 1/2 2017. Först till kvarn gäller.

Det är fyra kursdagar på våren och fyra på hösten, en dag i månaden. Kursdagarna är vardagar mellan kl 8:45 och 16:00.

Plats: Borås Museum, Parkgatan 29 (Ramnaparken) Borås

Kursavgift: 4000 kr för 8 kursdagar, material ingår. För privatpersoner som är medlemmar i en hemslöjdsförening 2200 kr

Startas en Slöjdklubb eller om man går in och jobbar aktivt i en Slöjdklubb ges mer rabatt retroaktivt. (Föreningsrabatten kan endast erbjudas deltagare från Västra Götalandsregionen.)

Klicka här för inbjudan som pdf.

Mer information och anmälan till: 

Hemslöjdskonsulent CarlOlof Engström, tfn: 010-441 43 56, 0706-62 68 08
E-post: E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-01-20 09:58