Slöjdsnack

Slöjdsnack är en diskussionsserie om slöjd och skapande. Slöjdsnack går att plocka in i olika sammanhang, men fungerar även som fristående evenemang.

Konceptet Slöjdsnack består av samtalsträffar med utgångspunkt i slöjd och skapande. Träffarna har tagits fram genom ett samarbete mellan Ulrika Roslund-Svensson (slöjdare och konstnär, Skapismen), Stina Nilss (slöjd- och textkonsulent på KulturUngdom) och Elin Thomasson (vik. hemslöjdskonsulent på Slöjd i Väst).

Under vintern och för-sommaren 2016 har fyra träffar genomförts på tre olika platser i Göteborg med syftet att prova om det går att träffas kring slöjd utan att slöjda. Re-sponsen har varit god från träffarnas deltagare. Det verkar finnas ett behov att samtala om och disku-tera sitt förhållande till slöjd och görande.

Vi planerar fler Slöjdsnack, vill du vara med? Vet du någon plats som Slöjdsnack borde dyka upp på? Ta kontakt med oss!

Kontakt

Mia Lindgren
Länshemslöjdkonsulent
Slöjd i Väst/Västarvet
Tfn: 010-441 43 55
Mobil: 0706-62 68 07
E-post: E-postadress

Senast uppdaterad: 2016-12-13 12:56