Slöjdlyftet ger utbildningar, barnläger och mer träslöjd åt folket

Kulturnämnden satsar en miljon för att stärka slöjden i Västra Götaland. Västarvets hemslöjdskonsulenter ansvarar för att genomföra satsningarna.

Bland de åtta olika aktiviteter som ryms inom Slöjdlyftet märks handledarutbildning till kulturskolorna, särskilt träslöjdslyft och fortbildningar av slöjdhandledare. Dessutom ska Västarvet erbjuda samarbete och ekonomiskt stöd till föreningar, handledare och andra som vill arrangera barnläger med slöjdtema.

Slöjd möter fotboll

I samverkan med flera andra organisationer ska två sommarläger för barn och unga arrangeras. I samband med Gothia Cup i Göteborg inleds ett projekt där syftet är att undersöka vad fotbollen och slöjd har gemensamt och hitta vägar för samarbete och samtidigt möta barn och unga i ett internationellt sammanhang.

Slöjdlyftet i kulturbudgeten

Kulturnämnden avsatte en miljon kronor för Slöjdlyftet i sin budget för 2017. På sitt senaste sammanträde beslutade kulturnämnden mer specifikt hur Slöjdlyftsmiljonen ska användas. I ytterligare en satsning på slöjden beslutade kulturnämnden att, i samarbete med Nämnden för hemslöjdsfrågor och KulturUngdom, delfinansiera två halvtidsanställda slöjdkoordinatorer.

Slöjdkoordinatorerna ska arbeta över hela Västra Götaland med att sprida slöjdverksamhet till personer som vanligtvis inte ägnar sig åt slöjd.

Senast uppdaterad: 2017-03-23 16:22