Slöjdhandledarutbildning 2018

tälja

Gå slöjdhandledarutbildningen 2018!

Slöjdhandledarutbildningen vänder sig till dig som arbetar i kulturskolan eller grundskolans alla stadier, även förskola och särskola. Den passar också museipedagoger och barn- och ungdomsledare i olika föreningar. Kort sagt, till dig som vill öka barns möjlighet att slöjda. Du kanske vill dra igång en helt ny verksamhet, ser slöjden som ett komplement till befintliga aktiviteter eller vill starta en slöjdklubb.

 Utbildningen utgår ifrån den traditionella slöjden där vi arbetar med enkla tekniker, handverktyg, material från naturen och ett smart resurstänk. Denna slöjd är lätt att anpassa till var och ens förutsättningar och behov vilket medför stora möjligheter till fritt skapande och kreativ utveckling. I handledarutbildningen ingår slöjden i ett tvärkulturellt sammanhang med lek, berättande och musik.

 Praktiskt slöjdande varvas med samtal och föreläsningar kring frågor som rör

  • Mångfald och tillgänglighet
  • Material och hållbarhet
  • Ledarskap och gruppdynamik
  • Handlingsburen kunskap förmedlad genom tradering
  • Trygghet och säkerhet

 Omfattning: 8 kurstillfällen samt en dags första hjälpen-utbildning.

Datum: 21/2, 22/3, 27/4, 30/5, 6/9, 1/10, 6/11 & 5/12.

Tid: 9-16

Plats: Borås Museum, Parkgatan 29 (Ramnaparken) Borås

Pris: 4000 kr. För privatpersoner som är medlemmar i en hemslöjdsförening 2200 kr. Föreningsrabatten kan endast erbjudas deltagare från Västra Götalandsregionen.

I deltagaravgiften ingår föreläsningar och handledning, kaffe och te med lättare tilltugg, slöjdmaterial samt olycksfallsutbildning.

 

Kursen arrangeras i samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Västarvet.

 

Information och anmälan till: Hemslöjdskonsulent Sara Degerfält, 0706626803, E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-12-06 15:24