Tillverka fladdermusholk

fladdermusholk

Tillverka en fladdermusholk! Tävling för mellanstadiet.

I samarbete med Göteborgs Naturhistoriska museum kommer Västarvets hemslöjdskonsulenter att utlysa en tävling för elever i årskurs 4-6. Tävlingen går ut på att slöjda boplatser och häng-ställen för fladdermöss och samtidigt lära sig om fladdermössens behov och vad vi själv kan göra för att öka den biologiska mångfalden. Tävlingen lyses ut i början av vårterminen och den vinnande klassen koras i maj. Vinsten är en fladdermusspaningskväll med Västarvets fladdermusexpert. Håll ögonen öppna för mer information! 

Senast uppdaterad: 2017-12-06 15:29