Aktuellt

Hemslöjdskonsulenterna erbjuder professionellt stöd, rådgivning och förmedlar kontakter. Vi kan koppla samman aktörer, förmedla specialistkunskaper, regionala perspektiv och nätverk.

Har du en projektidé som anknyter till hemslöjd eller som på annat sätt gynnar hållbar utveckling och samverkan inom slöjdområdet? Kontakta oss och hör efter vilka möjligheter vi kan ha att samverka.

Senast uppdaterad: 2018-02-19 13:32