Om studielåda Varg

Studielåda Varg kan bokas kostnadsfritt av skolor i Västra Götaland i treveckors-perioder under ht 2016 och vt 2017!

Studielåda Varg är ett ämnesöverskridande undervisningsmaterial producerat av Västarvet, Västra Götalandsregionens natur- och kulturarvsorganisation. Vi som tagit fram materialet jobbar som pedagoger i Västarvet. Till undervisningsmaterialet hör en studielåda med material och en digital lärplattform med information, lektionsförslag och lärarhandledning.

Lärplattformen och materialet i lådan är tänkta att användas parallellt, eftersom innehållet i lärlplattformens texter stöds av innehållet i lådan, samtidigt som elevernas egna utforskande av de spännande föremålen i lådan lockar till fördjupat lärande.

På GöteborgsNaturhistoriska museum finns fler museilådor som inte ingår i projektet forska där du står.
Dessa lådor kan hyras och hämtas på museet. Till dessa lådor finns ngen digital plattform knuten.
Läs mer om museilådorna på museets hemsida  

Studielåda Varg är 40 x 40 x 40 cm och väger sex kilo.
Lådan består av tre lager med föremål.

Lager 1 Vargpäls Älgpäls Vargskalle Rävskalle Korpskalle
Lager 2 Bok: Däggdjur i Norden Monterad skogsmus Lapptyg Snöre
Lager 3 Älgklöv Gipsavgjutning av vargspår 2 st Spårkort med varg, hund, räv, lo och älg

Kontaktperson om du har frågor Lotta Backman, pedagog

E-post; E-postadress
Telefon. 0705-37 48 55

 

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:53