Pedagogik och utställningar

Vi arbetar med turnerande utställningar och pedagogiska program runt om i hela Västra Götaland. Vår verksamhet bygger på samverkan med regionens 49 kommuner.