Marks kommun

 • Brokvarn med vattenränna
  Bild 1 av 13
 • Tingshuset i Skene.
  Bild 2 av 13
 • Gårdsplan med sjöutsikt
  Bild 3 av 13
 • Reningsverk
  Bild 4 av 13
 • Kulturlandskap
  Bild 5 av 13
 • Skolbänkar
  Bild 6 av 13
 • Gårdsplan
  Bild 7 av 13
 • Stenmur
  Bild 8 av 13
 • Murad kvarn
  Bild 9 av 13
 • Armatur i järn på putsad fasad
  Bild 10 av 13
 • Bild 11 av 13
 • Fabrik
  Bild 12 av 13
 • Bild 13 av 13

Här kommer vi samla kulturmiljöunderlag som Västarvet producerat gällande Marks kommun.

Om äldre kulturmiljöunderlag

Synen på vilken typ av bebyggelse som anses vara kulturhistoriskt värdefull har breddats sedan 1970-talet. Det gör att kulturmiljöunderlag från 1970- och 80-talen generellt har ett mer begränsat urval än dagens. Till exempel finns den moderna bebyggelsen i allmänhet inte representerad i det äldre materialet.  

Utöver detta kan sådant som tillmättes kulturhistoriskt värde i en tidigare bedömning ha förvanskats idag, framförallt på grund av ovarsamma renoveringar. 

De äldre byggnadsinventeringarna har ändå ett fantastiskt dokumentationsvärde och ger en uppfattning om vilka slags kulturmiljöer och objekt som finns/funnits runtom i Västra Götaland. 

Vadå socknar? 

De flesta av inventeringarna är uppdelade efter de gamla sockenindelningarna. Idag används inte socknar som benämning utan numera namnges områdena som distrikt, men följer till stor del samma indelning. Här kan du se en karta över Marks 17 distrikt

Mitt hus består av fjorton pixlar!... 

Kontakta oss om du vill ha en högupplöst version av någon av rapporterna. 

Senast uppdaterad: 2018-02-16 09:24