Dokumentation och forskningsprojekt

Vi söker ständigt ny kunskap om västsvensk historia! Hur byggde man? Var bodde man? Hur levde man? Hur blev dagens Västsverige till vad det är idag? Vi är din resurs i lokal- och regionalhistoriska frågor. Vi utför dokumentationer och kunskapsunderlag på uppdrag från olika beställare men vi driver också egna kunskapsprojekt i samverkan med exempelvis länsstyrelsen eller universitetet.

Vi är drivande eller delaktiga i ett flertal olika projekt:

Moderna Västra Götaland – övergripande tematiskt paraplyprojekt om hur Västra Götaland blev det moderna samhälle som det blev. Här finns flera mindre delprojekt såsom inventeringar av dansbanor, företagsägda semesterbyar på Västkusten, studien Från odlingslandskap till rekreationslandskap, Sommarstugan förr och nu eller boken 49 byggnader berättar. Vi har även arrangerat två större seminarier under temat: Framtiden vi byggde - nostalgi eller nutid? 2013 och Kan man leva på Retro? – Modernt kulturarv som utvecklingsfaktor 2015. Klicka här för att läsa mer om Moderna Västra Götaland.

40 år senare – Forskningsprojekt med fokus på vad som hänt 40 år efter de första byggnadsinventeringarna utfördes. Vad har faktorer som en allt bättre privatekonomi, ett utbrett hobbyrenoverande och allt tuffare krav på energibesparingar satt för spår på bebyggelsen? Klicka här för att läsa mer.

Bondeherrgårdar – Ett projekt vars syfte är att utifrån regionala jämförelser undersöka bondeherrgårdarnas arkitektur och byggnadsstil samt de ekonomiska och sociala förutsättningarna. Projektet tar sin utgångspunkt från å ena sidan böndernas starka ställning och å andra integreringen av Sverige i världsekonomin under första hälften av 1800-talet.  I dess kölvatten kom ett säreget svenskt fenomen nämligen framväxten av något vi valt att kalla ”Bondeherrgårdar”. En hybrid mellan bondeklassens traditionella byggnadskultur och köpmännens och adelns herrgårdar och slott. Projektet skall resultera i en antologi samt en universitetskurs.

Medeltida takstolar – Västarvet har tagit initiativ till att en förstudie görs av medeltida taklag i Göteborgs stifts kyrkor. Syftet med snabbinventeringen är att kartlägga antalet kyrkor som har helt eller delvis bevarade taklag från medeltid. Inventeringen består av enklare fotodokumentation och upprättande av ett protokoll för varje kyrka. På grundval av inventeringen kan de kyrkor väljas ut som bör bli aktuella för en fullödigare dokumentation. Avsikten är att gå vidare med ett större projekt i samverkan med Göteborgs stift. Klicka här för att läsa mer om projektet.

Kulturarv och klimatförändringar i Västsverige – Projektet ska under 2015 och 2016 analysera klimatförändringarnas påverkan på kulturarvet inom Västra Götalands och Hallands län. Det sker som en del av klimatanpassningsarbetet i länen. Syftet är att skapa ett underlag för att kunna gå vidare i frågan om att hantera de förändringar som kan hota, skada eller på annat sätt påverka kulturarvet. Klicka här för att läsa mer om projektet.

Kyrkomåleri – Projektet syftar till uppmärksamma det västsvenska kyrkomåleriet från främst 1700-talet i Göteborgs stifts kyrkor. Vi vill åstadkomma samlad kunskap om det västsvenska kyrkomåleriet och dess betydelse, värde och skick, vilket saknas idag. Inventeringen kommer presenteras i form av en tryckt skrift, eventuellt utformad som en guidebok. Material från projektet kan också publiceras på stiftets och församlingarnas hemsidor. Klicka här för att läsa mer om kyrkomåleri.

Missionskyrkor i Västra Götaland – Västarvet har på olika sätt söttat ett omfattande investeringsprojekt kring länets missionskyrkor. På initiativ av arkitekt Stig Florén och förre distriktsföreståndaren för Svenska Missionskyrkan i Västra Götaland, Pär Sandstedt, påbörjades 1997 ett arbete med att inventera missionsbyggnader i Västsverige. Arbetet har resulterat i att ca 700 missionshus och missionskyrkor inom Västra Götalands län kunnat identifieras och dokumenteras Läs mer om inventeringarna av missionshus och missonskyrkor här.

Bland våra samarbetspartners finns:

Göteborgs Universitet, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västergötlands museum, Bohusläns museum, Göteborgs stadsmuseum, Göteborgs stift och Kulturmiljö Halland.

KONTAKT

Marie Odenbring Widmark
Enhetschef Kulturmiljö
Tfn: 070-692 82 45
E-post: E-postadress

Senast uppdaterad: 2018-02-13 15:29