Kulturmiljö

Begreppet kulturmiljö rymmer många dimensioner – byggnadsvård och arkitektur, fornlämningar, odlingslandskap, stad och land, minnen och traditioner. Kulturmiljön är en viktig del av länets infrastruktur – den bidrar till en god livsmiljö och skapar identitet. Västarvet arbetar på olika sätt med natur- och kulturmiljön som resurs i samhällsplaneringen.


Publicerad av: Johan Lindblom, 2016-09-05 11:22:09
E-postadress