Kyrkor och kyrkogårdar

Kyrkor och kyrkogårdar är en mycket betydelsefull del av kulturarvet. Vi bistår gärna i diskussionen om kyrkors och kyrkogårdars förvaltning och utveckling, och erbjuder en rad tjänster för pastoraten och stiften i Västra Götaland. Vi är sedan länge en självklar samtals- och samarbetspart i kyrkohistoriska frågor.

Vi kan hjälpa dig med:

  • rådgivning och vägledning inför förändringar och vårdåtgärder
  • antikvarisk medverkan i projekt när länsstyrelsen beviljat tillstånd och när projektet stöttas av Kyrkoantikvarisk ersättning.
  • Vård- och underhållsplaner och kulturhistoriska inventeringar av kyrkogårdar och begravningsplatser samt även för kyrkobyggnader

De kyrkliga kulturvärdena är skyddade enligt Kulturminneslagens 4 kapitel. Detta innebär att kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser tillkomna före 1940 inte får ändras på något väsentligt sätt utan tillstånd från länsstyrelsen. Även vissa yngre kyrkobyggnader och begravningsplatser omfattas av detta skydd. Kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde och som inte ägs av privatpersoner omfattas också av samma regelverk.

Även större reparationer blir oftast tillståndspliktiga, även om inte någon egentlig ändring är avsedd att göras. Detta eftersom många underhållsåtgärder i praktiken kan innebära förändringar i utförande, material etcetera vilket påverkar de kulturhistoriska värdena.

Kontakt

Kyrkor i Lidköping, Vara, Grästorp, Essunga, Götene, Tidaholm och Falköping:

Sara Roland, 0707-70 94 62, E-postadress

Kyrkor i Töreboda, Mariestad, Gullspång, Skövde, Skara och Hjo:

Ulf Larsson, 0760-52 80 50, E-postadress

Kyrkor i Karlsborg och Tibro:

Hans Hellman, 0706-94 14 75, E-postadress

Kyrkor i Dalsland samt Trollhättan och Vänersborg:

Lars Bergström, 0703-70 65 51, E-postadress

Kyrkor i Ale, Bollebygd, Lilla Edet, Lerum, Alingsås, Vårgårda:

Anni Bergström, 0702-49 91 97, E-postadress

Kyrkor i Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Herrljunga:

Karin Lundberg, 0703-97 40 90, E-postadress

Konserveringsfrågor, vård- och underhållsplaner inventarier:

Lotti Benjaminson, 010-441 43 37, E-postadress

Vård och underhållsplaner för kyrkobyggnaden:

Hapus Winroth, 0707-47 19 33,  E-postadress