Söka bidrag?

Västarvet fördelar inga bidrag men hjälper gärna till med information kring var man kan söka ekonomiskt stöd.

Enskilda personer, kommuner, stiftelser och bolag kan ansöka hos Länsstyrelsen om ett statligt bidrag för att vårda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, ett så kallat byggnadsvårdsbidrag. Upprustning som blir dyrare än normalt kan delvis finansieras genom bidraget, vilket kan ge 50–90 procent av den överkostnad som är kulturhistoriskt motiverad.

Klicka här för att läsa mer om bidrag hos Länsstyrelsen.

På Länsstyrelsen kan man också söka olika former av projektstöd och investeringsstöd inom ramen för landsbygdsprogrammet. Läs mer om stödformer och villkor.

Länsstyrelsen har tagit fram en bra sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen. Här finns många bra uppslag och möjligheter. Klicka här för att komma till Var finns pengarna?


Senast uppdaterad: 2018-05-21 11:06