Arkeologiska rapporter

Samtliga arkeologiska undersökningar redovisas alltid i en rapport. Här hittar du mer information om hur du kan ta del av dem.

Våra arkeologiska undersökningar presenteras alltid i en rapport. Vi lägger upp dem i Riksantikvarieämbetets öppna arkiv SAMLA, där kan du söka efter rapporterna. Klicka här för att komma till SAMLA.

På vissa arkeologiska undersökningar förekommer också visningar för allmänheten och ibland kan resultatet presenteras i böcker eller utställningar.

Kontakt Arkeologi

Mats Hellgren
Tfn: 0760-51 77 25
E-post: E-postadress

Pernilla Morner Åhman
Tfn: 0706-59 02 64, 
E-post: E-postadress

Johanna Lega
Tfn: 0700-82 35 10
E-post: E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:53