Kulturmiljö, byggnadsvård och arkeologi

Västarvets regionala tjänster

I miljön avtecknar sig spåren av mångtusenårig mänsklig aktivitet, allt ifrån de första invandrarnas kvarlämnade redskap och gravar till vår tids samhällsbygge med vägar, tätorter och industrier. Kulturarvet är helt enkelt en viktig del av infrastrukturen i länet – en kollektiv nyttighet som det gäller att ta hand om på bästa sätt!

Västarvet samverkar med allt från länets kommuner och länsstyrelsen till föreningar, organisationer och privatpersoner i frågor kring samhällsplanering och kulturmiljö och vill på så vis bidra till en hållbar utveckling. Det kan handla om stöd i planeringsprocessen, kulturhistoriska planeringsunderlag, rådgivning kring byggnadsvård och hållbart byggande eller arkeologisk expertkunskap.

Senast uppdaterad: 2018-02-02 15:51