Kurser för hembygdsföreningar

Första kurstillfället för Hembygdsföreningar hölls den 19 september på Öckerö hembygdsgård och vände sig till Bohusläns hembygdskrets.

Nästa kurs som Morgan Denlert och Lotti Benjaminson från SVK ska hålla är i Herrljunga den 30 november. Kursen vänder sig till Västergötlands hembygdskrets. Fokus denna dag ligger på föremålen i hembygdsgårdarna med både teoretisk och praktisk vinkling och vi pratar samlingsförvaltning och gör praktiska åtgärder. Dagen är upplagd i två spår, ett för textilier och ett för trä och möbler. Deltagarna får ta med sig föremål till kursen som vi samtalar kring och ger råd om. Kursen är ett samarrangemang med Studieförbundet vuxenskolan.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31