Kurser för hembygdsföreningar

Träkonservator Morgan Denlert håller föredrag för hembygdsförening i Herrljunga.

Det finns många föremål i hembygdsgårdarna som är i behov av kärlek och omvårdnad. Under hösten har Västarvets konservatorer hållit kurser på Öckerö och i Herrljunga om samlingsförvaltning och praktiska åtgärder inom både trä- och textilområdet.

SVK har startat en-dags-kurser för hembygdsföreningar. Det finns ett stort behov av hjälp till självhjälp eftersom många hembygdsföreningar har betydande föremålssamlingar med kulturhistoriska värden.

Teori och praktik

På kurserna pratar vi samlingsförvaltning och gör praktiska åtgärder. Fokus ligger på textilier, trä och möbler och deltagarna får ta med sig föremål till kurserna som vi samtalar kring och ger råd om. Första kurstillfället vände sig till Bohusläns hembygdsförbund och det andra kurstillfället har vänt sig till Västergötlands hembygdsförbund.

Önska en kurs!

Kurserna ordnas tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. Det finns möjlighet att fler kurser ordnas och att även andra materialkategorier kommer i fokus, tex papper, foto och metaller. Hör gärna av er om ni vill att vi ordnar en kurs för din hembygdskrets eller förening.

Senast uppdaterad: 2017-12-06 13:23