Stenkurs - Göteborgs kyrkogårdsförvaltning

Carin Pettersson, stenkonservator hos Studio Västsvensk konservering, höll en stenkurs under två heldagar i januari 2015.

Publicerad 2015-01-21

Det blev sex deltagare från Specialgruppen från kyrkogårdspersonalen som deltog i kursen. Kursen hölls i Svenska kyrkans lokaler på Västra begravningsplatsen i Göteborg och bjöd på såväl teoretiska som praktiska moment.

Specialgruppen arbetar med rengöring och enklare lagningsarbeten av förvaltningens stenvårdar i den så kallade Stenverkstaden. Stenverkstaden är en verksamhet som startades under 1990-talet och är endast aktiv under vintermånaderna.


Publicerad: 2017-04-05 16:46