Charlotte Rudbeck

Charlotte intill en skulptur

Charlotte Rudbeck, Konservatorsprogrammet vid Göteborgs universitet, Sverige

Efter (teoretiska) studier i arkeologi och antikens kultur och samhällsliv, så valde jag konservatorsprogrammet för att få jobba mer praktiskt med historiska och kulturella konstföremål. Under min praktik på SVK har min inriktning varit oorganiskt material, framförallt sten, gips och glas, men också metall och arkeologiskt material. Jag har fått jobba med många olika typer av föremål, såväl historiska som moderna, vilket lärt och gett mig ett brett spektrum av olika kunskaper och arbetsmetoder. Nivån på undervisningen har varit mycket hög, med bra och tydliga instruktioner, men framförallt har jag fått jobba mycket självständigt, vilket stärkt mitt självförtroende i mitt professionella handlag och tänkande. Detta, tillsammans med en välkomnande och inkluderande miljö, har gjort min praktikperiod på SVK till en mycket rolig, inspirerande och framförallt lärorik upplevelse.

Senast uppdaterad: 2018-01-12 12:01