Konservering

Studio Västsvensk Konservering erbjuder långsiktiga strategier för förvaltning och bruk av kulturmiljöer. Du kan också få hjälp med konservering och restaurering av kulturhistoriska föremål, samlingar och miljöer.


Publicerad av: Johan Lindblom, 2016-09-14 08:42:10
E-postadress