För dig som är föreningsaktiv

En stuga med torvtak

I Västra Götaland finns många föreningar som på olika sätt arbetar med vårt natur- och kulturarv. Västarvet samverkar med föreningslivet i många olika sammanhang och här har vi gjort en sammanställning över olika projekt och erbjudanden som riktar sig direkt till föreningar.

Västarvets regionala verksamhet innefattar bland annat byggnadsvård, konservering, arkeologi och slöjd. I föreningsaktiviteterna ingår exempelvis hembygdsföreningar, arbetslivsmuseer eller naturskyddsföreningar. Vi arbetar också med stöd i utvecklingen av värdefulla natur- och kulturmiljöer och med utställningar och pedagogik. Hos oss hittar du både bred erfarenhet av olika typer av utvecklingsarbete samt specifik expertkompetens.