Spektrum och regional kunskapsspridning

Spektrum ska fungera som en plattform för dialog av och med medborgare kring mänskliga rättigheter i relation till våra nationella minoriteter.

Västarvet har skapat konceptet Spektrum – mötesplats för kultur, demokrati och mänskliga rättigheter i Västra Götaland på uppdrag av Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Spektrum ska fungera som en plattform för dialog av och med medborgare kring mänskliga rättigheter i relation till våra nationella minoriteter. För oss är det ett sätt att utveckla metoder för dialog utifrån förutsättningar, behov och möjligheter.

Regional kunskapsspridning

Under åren 2015-2016 turnerade en regional version av utställningen Vi är romer, producerad av Göteborgs stadsmuseum, till tre orter i Västra Götaland: Falköping, Trollhättan och Borås.

I samband med utställningen skapades också interaktiva workshops med unga konstnärer som riktades till skolan. Resultatet av övningarna har blivit en kollektivt skapat konstverk som kommer att visas i den nya utställningen Romer – en av fem nationella minoriteter som börjar turnéra i september 2016 med första stopp på Tibro bibliotek.

KONTAKT

Monica Gustavsson
Utvecklare
Mobil 0706-46 12 74
E-post: E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:54