Spektrum - kultur, demokrati och mänskliga rättigheter

Välkommen till Spektrum - en mötesplats för kulturarv, demokrati och mänskliga rättigheter. Syftet med Spektrum är att öka kännedomen och insikten om Sveriges fem nationella minoriteter och synliggöra kulturarvets dolda röster.

Kulturarv, identitet och framtid

Frågeställningar som rör vårt kulturarv i relation till nationella minoriteter blir ofta kopplade till minnen, erfarenheter och identitet. Och inte sällan landar vi i diskussioner som handlar om demokrati och mänskliga rättigheter. Att arbeta med historia och kulturarv som pedagogiska utgångspunkter är ett sätt att synliggöra bilden av hur vårt samhälle ser ut – hur vi har det nu och hur vi vill ha det i framtiden.

Vårt arbete med Spektrum fortsätter, trots att projektet nu är avslutat. Vi kommer att bygga vidare tillsammans med våra nätverk och jobba med specifika frågeställningar med fokus på nationella minoriter och kulturarv.