Spektrum - kultur, demokrati och mänskliga rättigheter

Välkommen till en mötesplats för kultur, demokrati och mänskliga rättigheter. Spektrum arrangeras i form av aktiviteter med syfte att öka kännedomen och insikten om Sveriges fem nationella minoriteter.

Kulturarv, identitet och framtid

Frågeställningar som rör vårt kulturarv i relation till nationella minoriteter blir ofta kopplade till minnen, erfarenheter och identitet. Inte sällan landar vi i diskussioner som handlar om demokrati och mänskliga rättigheter. Att arbeta med historia och kultur som pedagogiska utgångspunkter är ett sätt att synliggöra bilden av hur vårt samhälle ser ut – hur vi har det nu och hur vi vill ha det i framtiden.

Spektrum har formulerats som ett erbjudande till kommuner i Västra Götaland med förhoppning att skapa en metod för arbete med integration i förhållande natur- och kulturarv. Spektrum kommer att bedrivas de närmaste tre åren – med turnerande utställningar, aktiviteter, konst, teater, musik. Med Spektrum vill vi skapa tydliga och relevanta kopplingar till kulturarv, identitet och framtidsfrågor i Västra Götaland.

 

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:54