Platsutveckling x 4

Arbetar du med utveckling, attraktivitet och samhällsfrågor i en kommun i Västra Götaland? I början av 2017 sjösätts en samverkansplattform för kulturdriven platsutveckling genom fyra seminarier.

Idag pratas det mycket om platsutveckling och kreativa näringar. Städer, kommuner och orter drömmer om att en kreativ utveckling skall uppstå på just deras plats. I verkligheten sker det sällan av en slump. Vill man att enskilda initiativ skall få ett genomslag kräver det ett långsiktigt arbete och att man tar sin utgångspunkt i den specifika platsens förutsättningar och aktörer.  

  • Hur kan man som offentlig aktör stimulera platsutveckling? 
  • Hur får man kreativitet att sprida sig till andra sektorer? 
  • Kan kulturen ha en särskild roll i dessa processer?

Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden samordnar sig för att tillsammans stödja kulturdriven platsutveckling. En tät samverkan med kommunerna är en förutsättning. I januari-februari kommer vi i fyra seminarier att belysa och diskutera platsutveckling utifrån kommunernas olika utgångspunkter och möjligheter.

Seminarierna har olika innehåll men samma grundtema. Man kan därför delta i ett eller flera. De kommer att innehålla internationella, nationella och lokala exempel på platsutveckling som vi tillsammans skall diskutera. Målsättningen är att börja samla ihop strategier och en gemensam verktygslåda kring metodik och utvecklingsprocesser.

Vi vänder oss till tjänstemän i kommunerna som ansvarar för utvecklingsarbete inom näring, turism, kultur, samhällsbyggnad, socialtjänst eller andra platsrelaterade områden. .
Seminarierna kommer att vara gratis men antal platser är begränsat.

Seminarieserien är en samverkan mellan:

Västra Götalandsregionen (koncernkontoret, Västarvet och Kultur i Väst), Skaraborgs kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund, Sjuhärads kommunalförbund samt Kulturchefsnätverket i Göteborgsregionen.

Seminarium 1: Kranskommuner – kulturdriven platsutveckling i kranskommuner
31 januari 2017 i Göteborg, Kultur i Väst

Kranskommunernas dilemma är just närheten till storstaden. Den stora stadens utbud riskerar att släcka den lokala identiteten och skapa pendlingsorter utan egen attraktivitet. Måste det vara så? Kan lokala initiativ blomma ut även i stadens skugga? Kan det till och med vara attraktivt för de som bor i staden?  
Obs. Seminariet är fullbokat!

Seminarium 2: Delregionala tillväxtmotorer – hur stärker vi den innovativa förmågan? 3 februari 2017 i Skövde kulturhus

De medelstora städerna växer och vill locka samma inflyttare som storstaden. Ett rikt kulturliv är en viktig attraktionskraft, men det räcker inte med kulturutbud. Kulturen måste integreras i stadsutvecklingen på ett mera genomgripande sätt.
Obs. Seminariet är fullbokat.

Seminarium 3: Mindre orter – kulturens roll i att utveckla platsens själ.
7 februari 2017 i Herrljunga, Herrljunga hotell och konferens

På orter med begränsade ekonomiska resurser drivs platsutvecklingen ofta av privata eller idéburna organisationer. Man ”tar saken i egna händer” och är både producent och konsument. Därmed ligger man i framkant på den starka trenden kring ett allt mer deltagandebaserat arbetssätt. Hur kan man bygga strukturer som undviker tillfälliga tomtebloss och istället uppmuntrar ett kontinuerligt arbete med det lokala engagemanget? 
Obs. Seminariet är fullbokat.

Seminarium 4: Den stora staden – hur ta vara på initiativ och våga släppa kontrollen? 9 februari 2017 på Folkets hus i Gamlestaden, Göteborg

Storstaden kan vara den kreativa kitteln där allt är möjligt, men det kan också vara platsen där människors initiativ inte får fäste i den kommunala strukturen. Hur skapar man en samhällsplanering som tar tillvara initiativen och vågar pröva nytt och kanske riskera att misslyckas? 
Obs. Seminariet är fullbokat.

Vill du veta mer?

Björn Ohlén
Utvecklare, Västarvet
Tfn: 0708-723769
E-post: E-postadress

Läs mer om hur vi jobbar med hållbar platsutveckling

Senast uppdaterad: 2017-04-21 08:29