Stormöte om ledutveckling i Skaraborg

I april 2017 planerar Västarvet ett stormöte för kommuner, organisationer, föreningar och företagare som arbetar med att utveckla leder och den turistiska infrastrukturen runtomkring.

Tema bo, äta, göra

Temat för stormötet är utveckling av ledens bo-äta-göra. Hur jobbar Västarvet och Turistrådet med utvecklingen av detta längs pilgrimsleden? Vi kommer att presentera goda exempel från verkligheten. Har en pilgrimsvandrare andra behov än en ”vanlig” vandrare? Kartläggningar av ”alternativa” boenden längs leden.

Uddevallamodellen och CultRing

Vi kommer även att berätta om allt som har hänt sedan det förra stormötet i oktober 2016 och vad som händer under kommande åren. Bland annat kring förankringsarbetet med kommunerna längs leden, kort om inventeringens resultat och den så kallade ”Uddevallamodellen”, en modell över hur man på ett bra sätt jobbar med ledutveckling i en kommun.

Vi kommer dessutom att informera om CultRing, ett EU-projekt som handlar om hur man jobbar med kommunala och regionala styrdokument, för att europeiska kulturvägar ska bidra till att utveckla näringslivet längs lederna. Vi vill även berätta om det arbete vi påbörjat med att ta fram ledens kulturhistoriska värden genom storytelling. 

Stormötet är under planering. Vi återkommer inom kort med mer precisa uppgifter om tid och plats!

Vill du veta mer?

Kontakta gärna:

Marie Fors
Västarvet, Utvecklare natur- och kulturturism
Tfn: 070-020 66 15
E-post: E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-04-10 14:25