Kompetensväxling 2.0

Kompetensväxling som symboliseras med flödesschema.

Sedan januari 2018 arbetar Västarvet med ett pilotprojekt som handlar om kompetensväxling på två kulturarvsplatser, Gammelgården i Bengtsfors kommun och Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri i Götene kommun.

Projektet syftar till att utveckla platserna i Bengtsfors kommun och Götene kommun till besöksmål av regionalt intresse, samtidigt som unga, nyanlända och långtidsarbetslösa ges meningsfulla praktikplatser och arbetsuppgifter under kortare eller längre perioder.

Syftet med att arbeta med kompetensväxling och platsutveckling är att stödja dels ungas och nyanländas utbildning och insteg på arbetsmarknaden, dels de ideella föreningarna som driver kulturarvsplatser med potential att utvecklas till regionala besöksmål.

Helhetsgrepp på jobb och upplevelser

Genom att ta ett helhetsgrepp på utvalda platser kan det skapas en mängd olika arbetsuppgifter, till exempel mark-/landskapsvård, byggnadsvård, bemanning i café och butik, museum, guidningar, utställningar och marknadsföring. Från enkla till mer kvalificerade instegsjobb, feriearbete, praktik och företagsutveckling. Förhoppningen är att detta ska kunna bli en permanent verksamhet.

Projektets målsättning är att båda platserna med stora kulturhistoriska och miljömässiga upplevelsevärden ska utvecklas som besöksmål samtidigt som det skapas en långsiktig, stabil föreningsverksamhet väl förankrad i lokalsamhället.

Under sommaren kommer båda platserna fyllas med diverse olika aktiviteter både inom projektet Kompetensväxling 2.0, men även i föreningarnas egen regi.

Västarvet är projektledare för Kompetensväxling 2.0 som pågår under 2018.

Vill du veta mer?

Caroline Laudon
Utvecklare i Västarvet och projektledare för Kompetensväxling 2.0
Mobil: 072 532 15 14
E-post: caroline.laudon@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-05-02 14:28