Fönster tillverkning

27-29/10 - Kursen är för dig som redan kan renovera gamla fönster men kanske behöver lite mer handledning eller ska komplettera med att göra en ny fönsterbåge.

Under kursen genomför vi alla moment i fönstertillverkning från fräsning av bågprofiler till sammansättning av den färdiga bågen. I kursen ingår teori kring virkesval och trähantering. Vi gör sammanfogningar av bågvirke och infällning samt korsmöte av spröjs. Vi använder både handverktyg och elverktyg. Arbetet sker självständigt med hjälp av handledning. Beroende på gruppens kompetensnivå sker genomgångar individuellt eller i helgrupp.

Efter kursen har du tillräckliga kunskaper för att själv kunna tillverka enstaka fönsterbågar av hög kvalitet.

Praktik och teori varvas under dagen. Materialkostnad utgår för det som du gör och tar med dig hem, ha gärna med dig kontanter till kursledaren.

Kursledare

Kursledare är Markus Karlbom, möbel- och finsnickare på Karlbom & Salander Specialsnickeri i Göteborg.  Markus hoppar under 2017 in som ersättare för kursledaren Manne Swedberg.

Tillkommande kostnader

Materialkostnad 80 kr/löpmeter för bågvirke tillkommer. Materialkostnaden för en mindre fönsterbåge är cirka 100 kr/deltagare. 

Äta

Enklare lunch och kaffe/te ingår i kursavgiften. Anmäl önskemål om specialkost i förväg. 

Tag med

Fönster att arbeta med, t ex en påbörjad fönsterbåge eller måttuppgifter för att till verka en ny. Arbetskläder/oömma kläder, eventuellt handskar och oömma skor. Det kan också vara bra att ta med sig ett anteckningsblock och en kamera så du kan dokumentera de olika momenten.

När, var & hur

Datum: 7-9 april eller 27-29 oktober
Tid:
 fre 13-17, lör & sön 10-17
Kursledare: Markus Karlbom, möbel- och finsnickare på Karlbom & Salander Specialsnickeri i Göteborg
Avgift: 1800 kr, materialkostnad 80 kr/löpmeter för bågvirke tillkommer. Materialkostnaden för en mindre fönsterbåge är cirka 100 kr/deltagare.

Plats: Flylidenvägen 57A, Stenkullen, Lerum

Anmälan och frågor:

Anmäl dig till kursen den 7-9 april

Anmäl dig till kursen den 27-29 oktober

Studieförbundet Vuxenskolan i Lerum

www.sv.se/lerum 
Tel: 0302-158 58
E-post: E-postadress

Mer information om kursinnehåll:
Slöjd & Byggnadsvård
Tel: 010-441 43 60
E-post: E-postadress

Stenkullen

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:30