Färg

Hammarkalk

Slagen Hälsingborgskalk är en kalkpasta tillredd på släckt teknisk kalk och helt fri från tillsatser.

Hammarkalk används efter blandning med vatten till kalkning på puts av rent kalkbruk och de flesta typer av hydrauliskt kalkbruk samt på ytor tidigare målade med traditionell kalkfärg.

Hammarkalk kan även användas för att tillreda kalkvatten, lufthärdande kalkbruk och pigmenterad kalkfärg. Används också ibland till behandling av nya trägolv där blekning av träytan önskas.

Den bildar inte någon spärr för fuktvandring i fasader och rätt utförd förenar sig kalkfärgen med putsen och flagar inte av.

Tillverkas på släckt teknisk kalk och vatten och innehåller inga tillsatser. Har som sin stora fördel gentemot sk "torrkalk" att den är helt lagringsstabil vid frostfri lagring.

Pris: 10kg 523kr, 25kg 776kr

För mer info se Målarkalks hemsida

Hydraulit KC-färg

Diffussionsöppen, oorganisk kalkcementfärg baserad på släckt kalk och vitcement med dolomit som fyllnadsmedel.

Hydraulit är avsedd för målning inne och ute på KC-puts i styrkeklass C och D samt på vissa typer av hydraulisk kalkputs i utsatta lägen. Används med fördel såväl vid renovering som vid nyproduktion. Den finns även som Hydraulit Extra avsedd för KC-puts i styrkeklass B. Levereras torrt. Blandas med vatten till stryk- eller sprutbar konsistens.

Åtgång ca 0,8 kg/m² vid två strykningar. Åtgången varierar beroende på utförande och underlag.

Pris: 5kg vit 365kr 15kg vit 710kr

För mer info se Målarkalks hemsida

Senast uppdaterad: 2017-06-20 15:34