Böcker om svarva

Svegsvarv och snibbskål (DVD)

Slöjdaren Peter Kondrén bygger en svegsvarv efter en förlaga som finns på Borås Museum och svarvar en snibbskål. Manus: Gunilla Hallset och Knut Östgård. Speltid ca 20 min.

Pris: 180 kr

Svegsvarv ritning

Historik och beskrivning om hur du bygger en svegsvarv efter en förebild från Skärragård i Dannike socken. 

Pris: 70 kr

Vackert svarvat - skönt målat

Folkkonst ur skålaknallens fässing under tre sekler. Författare Svening Svenningson. Inbunden bok om 104 sidor.

Pris: 150 kr

Ytbehandling

Ett häfte som beskriver oljor, vaxer och tillvägagångssätt för boning och polering på trä. Hemslöjdskonsulterna i Kalmar län. 16 sidor.

Pris: 30 kr

Senast uppdaterad: 2017-08-07 09:34