Böcker om timmer och trä

De svenska träslagens virkesguide

Ett häfte utgivet av RåMa Länshemslöjdskonsulenternas arbetsgrupp för råmaterial. Det går igenom träd och virkeskänningstecken, egenskaper och användning för trädslagen, vanliga skador och fel på virke.

Pris: 40 kr

Från stock till stuga

En handbok i konsten att timra och en källa till kunskap för dig som äger eller tänker skaffa ett hus med timrad stomme. I denna utökade utgåva finns mycket nytt, bland annat avsnitt om motorsågens skärutrustning, hur man själv kan såga hustimmer, plank och brädor samt vad man bör tänka på när man köper hustimmer. Man får också följa flera nya byggprojekt i såväl timrings- som stolpteknik. Av Sven-Gunnar Håkansson. 

Pris: 365 kr

Maskinhyvlade stickspån

Hus med tak av stickspån är en viktig del av landsbygdens kulturlandskap. Storhetstiden inföll från det sena 1800-talet fram till 1940-talet. Då var stickspån vanlig både på mangårds- och ekonomibyggnader. Idag är det främst byggnader med höga kulturhistoriska värden som fortfarande har spåntak. I ett projekt om stickspån har tio spåntillverkare och spånläggares erfarenheter av spånhyvling och läggning dokumenterats och sammanställts. Projektet har fokuserat på frågor om hållbarhet, kvalitet och beprövad erfarenhet. Av Anna Johansson och Nils-Eric Anderson. 107 sidor, rikt illustrerad.

Pris: 150 kr

Timmerbyggnader

I boken beskrivs timmerhus utifrån material och virkesberedning, timmerstommar, golv, murstockar, tak och knutar. Beskrivningarna och analyserna utgår från ett antal fältundersökningar där timmerhus undersökts i detalj. Metodiskt kan de olika undersökningarna av ett antal byggnader i olika regioner ses som olika "case" som främst kan visa på generella frågor som bör beaktas inom kulturmiljövården och inspirera den byggnadshistoriska forsk­ningen. Ett team av hantverkare, arkitekt och byggnadsantikvarie har rest runt i framförallt norra Sverige för att fördjupa sig i respektive tema. Av Göran Andersson.

Pris: 250 kr

Senast uppdaterad: 2017-08-04 15:25