Böcker om tak

Blytak

Syftet med denna skrift är att samla och sprida kunskap om blytakens historiska betydelse, samt ge råd och vägledning vid tillsyn, reparation och omläggning av blytak. Av Lotta Gustafsson, Riksantikvarieämbetet.

Pris: 135 kr

Målning av takplåt

 

En kunskapssammanställning om målning av takplåt på kulturhistoriska byggnader. En skrift på 26 sidor som sammanfattar kunskapsläget inom området målning av takplåt. Det är ett komplext område där det finns motstridiga erfarenheter. Det saknas bra arbetsbeskrivningar som tar hänsyn till tekniska, ekonomiska, miljömässiga och kulturhistoriska bedömningar. Av Arja Källbom.

Pris: 50 kr

Skiffertak

Syftet med denna skrift är att ta fram kunskap om äldre skiffertak och ge råd och vägledning vid reparationer och underhåll. Av Anna Blomberg och Kristina Lincott, Riksantikvarieämbetet. 

Pris: 150 kr

Skiffertak

Praktisk skrift om hur man lägger och reparerar skiffertak. Beskriver hantverket ingående. Av Ingmar Andersson. 

Pris: 288 kr

Tjära på trätak

Produktionen av tjära i Sverige har under 1900-talet i princip helt upphört. Det har lett till ett stort kunskapsbortfall inom området. I boken presenteras tillverkningsmetoder för tjära, tjärans materialkarakteristik och vad forskningen inom området under senare år har kommit fram till. Av Arja källbom.

Pris: 125 kr

Senast uppdaterad: 2017-08-29 14:06