Böcker om byggnadsvård

Allmänna Byggnadsläran

Klassisk handbok i husbyggnadslära. Faksimil av tredje upplagan från 1890. Inkl 9 planscher. Fullständig titel: Handledning i allmänna byggnadsläran med hufvudsakligt afseende på husbyggnadskonsten samt kostnadsförslagers uppgörande af E.E. von Rothstein, proffessor.

Pris: 580 kr

Byggnadsvård i praktiken I, Flyttning av gamla hus

Beskriver praktiskt, steg för steg, hur man plockar ner ett timmerhus och bygger upp det igen. Nerplockning av kakelugn och murstockar beskrivs också, liksom anläggning av husgrund av gammal typ. Av Göran Gudmundsson. 

Pris: 230 kr

Byggnadsvård i praktiken II, Värmen i gamla hus

Behandlar uppvärmning och isolering av gamla hus och vilka konsekvenser olika lösningar får för byggnaderna. Beskriver också kakelugnar och andra eldstäder utförligt. Tar upp nedplockning och uppmurning av kakelugnar, underhåll, lagning av kakel mm. Av Göran Gudmundsson. 

Pris: 230 kr

Byggnadsvård i praktiken III, Utvändig renovering

Praktisk handbok i utvändig restaurering av hus. Behandlar fasader, stommar, lagning och ytbehandling av dessa. Tak och olika takbeläggningar, ytterdörrar, fönster och fönsterrenovering samt tillbyggnader. Av Göran Gudmundsson. 

Pris: 300 kr

Byggnadsvård i praktiken IV, Invändig renovering

Praktisk handbok i invändig restaurering av hus. Behandlar snickerier, beslag, golv, kök och köksinredning, hygienutrymmen och elinstallationer. Av Göran Gudmundsson.  

Pris: 280 kr

De svenska träslagens virkesguide

Ett häfte utgivet av RåMa Länshemslöjdskonsulenternas arbetsgrupp för råmaterial. Det går igenom träd och virkeskänningstecken, egenskaper och användning för trädslagen, vanliga skador och fel på virke.

Pris: 40 kr

Energiboken

Hur energieffektiviserar man utan att förstöra husets själ? I denna boken berättar ledande experter på byggnadsvård, miljö- och energifrågor om hur energiförluster uppstår och vilka åtgärder som sparar mest energi. Lönar det sig att byta fönster och dörrar? Hur energiförbättrar man sitt hus utan att riskera fukt och mögel? 163 sidor med råd om bl.a tilläggsisolering och uppvärmningssystem.

Pris: 279 kr

Från förfall till pensionat - så restaurerade vi Lydde gård

Siv Leander Larson och Lars Larson berättar om hur de restaurerade Lydde gård. I boken på 70 sidor får vi följa restaureringen av gården och dess historia. Lydde gård drivs i dag som ett pensionat i Kinna av Siv och Lars.

Pris: 215 kr

Gamla fönster

Fönstren är kanske det viktigaste för karaktären hos ett gammalt hus. Här får du veta i detalj hur du renoverar, restaurerar och underhåller dem, och efter bästa förmåga återger huset dess forna skönhet – ett både roligt och kulturhistoriskt värdefullt arbete. Av Alf och Eva Stenbacka. 

Pris: 225 kr

Golv, fönster, färg och kalk

En hjälpreda i fickformat om hur man tex blandar och målar med linoljefärg, limfärg, kalkning och murning. Vad ska man göra åt gistna fönster? Hur ska man behandla skurgolv på rätt sätt?  Handboken är resultatet av 30 års praktisk erfarenhet av byggnadsvård och innehåller även tips om litteratur och leverantörer av material. Av Otto von Friesen. 

Pris: 70 kr

Hamla lövträd

En manual för hamling av olika lövträd som av tradition har hamlats i Sverige. Boken har tillkommit genom ett gästhantverkarprojekt på Hantverkslaboratoriet i Mariestad 2011. Målet med projektet har varit att ge ökad kunskap om hamling som kulturarv, naturvård, foderoptimering och landskapshistorisk estetik. Projektets målgrupp är först och främst entreprenörer och planerare inom kulturmiljövård och naturvård. Boken kan också vara till hjälp för entusiasten som vill skapa t.ex. foder, biologisk mångfald eller estetiska former. Det är viktigt att poängtera att projektet inte handlar om trädvård och arborister kommer troligen att i beskrivningar finna motsättningar till tillvägagångssätt inom sitt yrke. Av Rune Stenholm Jakobsen. 105 sidor, rikt illustrerad.

Pris: 150 kr

Handbok i kallmurning

En handbok för den som arbetar med kallmurade naturstenskonstruktioner. För hantverkare men också beställare av restaureringsarbeten. En skrift som förklarar hur några olika kallmurade konstruktioner fungerar liksom vanliga hantverksmoment som är kopplade till dem. Av Joakim Lilja. 150 sidor, rikt illustrerad.

Pris: 150 kr

Handbok no9

300 sidor med inspiration, byggnadsvårdsprodukter och arbetsbeskrivningar från Gysinge. Från handsmidd spik till rokokobord och nyproducerad 1700-tals kakelugn. Var och en av produkterna satt i sitt historiska sammanhang. Du får med andra ord inte bara veta vad du ska köpa, du får också reda på produktens historiska bakgrund, vad du ska ha den till och hur du monterar och använder den.

Pris: 95 kr

Husdoktorn går ronden

Christer Harrysson är proffessor i byggteknik. I boken tar han upp olika fall och utredningar där personer råkat illa ut gentemot slarviga husföretag, mäklare, entreprenörer, byggare mm. Han skriver småhusbranschen är infekterad, inte bara av fukt och mögel utan framför allt av fusk och mygel. Av Christer Harrysson. 

Pris: 340 kr

Stora boken om byggnadsvård

Byggnadsvård har blivit en modern folkrörelse med fokus på tradition, kvalitet, miljömedvetenhet, återanvändning och ekonomisk långsiktighet - värden som ligger helt rätt i tiden. Idén är att renovera varsamt och återskapa husets ursprungliga charm och kvaliteter med hjälp av traditionella beprövade tekniker och material utan att behöva ge avkall på moderna krav och komfort. Här kombinerar Göran Gudmundsson praktisk information med kulturhistoria och resultatet kan följas på 370 sidor text med drygt 500 nya bilder i färg.

Pris: 340 kr

Så renoveras torp och gårdar

Boken berättar åskådligt i text och bild om hur man vårdar och renoverar ett gammalt hus. Den går igenom huset från grund till tak, detalj för detalj, och behandlar även gamla tiders trädgårdar. Det krävs inga specialkunskaper för att följa bokens anvisningar och råd. "Klassikern för byggnadsvårdare" är nu förbättrad och utökad.

Pris: 295 kr

 

Av Ove Hidemark m.fl

Senast uppdaterad: 2017-08-07 10:36