Hur samlar vi idag?

Museets samlingar har kontinuerligt vuxit och utvecklats sedan museets tillkomst 1833. Insamlingsarbetet idag bygger främst på referensmaterial från naturvårdsuppdrag samt passiv insamling från allmänheten.

Insamlingsarbetet idag

Tiden är sedan länge förbi då museets experter och andra forskare reste ut i världen och aktivt samlade in, sköt djur och tog för sig av vad de önskade. Våra samlingar utökas fortfarande med material varje år. Idag sker insamlingsarbetet som en del i välordnade naturvårdsprojekt på uppdrag av myndigheter och nationer. 

Passiv insamling och donationer

Samlingarna berikas även av allmänheten som lämnar in upphittade, avlidna
djur till oss. Det förekommer också att privatpersoner eller institutioner donerar enstaka föremål eller hela samlingar till oss. Läs mer om hur du kan bidra till museets samlingar

Viktiga uppgifter

För varje enskilt djur museet tar emot måste det finnas information om fyndplats, tidpunkt och upphittarens namn. Material utan dessa uppgifter saknar vetenskapligt värde och kan inte ingå i samlingarna. Informationen lagras sedan ihop med djuret och blir sökbar information i kataloger och databaser.

Insamlingspolicy

Varje nyförvärv övervägs noga eftersom det innebär investeringar i såväl arbete som utrymme. I museets insamlingspolicy återfinns riktlinjer för vad vi tar emot.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:30