Våra samlingar

Foto: Ian Schemper

Göteborgs Naturhistoriska Museums samlingar har vuxit och utvecklats sedan museet grundades 1833.  Samlingarna används av forskare över hela världen och är en grund för museets publika utställningar. Förutom djur i utställningarna finns omfattande samlingar av vertebrater och evertebrater. Samlingar finns också av fossil, mineral och bergarter. För att göra materialet tillgängligt arbetar personal med att dataregistrera och det går att söka i våra samlingar från vår hemsida.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:34