Skicka in sniglar för artbestämning

Behöver du hjälp att artbestämma sniglar? De större arterna av skogssniglar är omöjliga att artbestämma utan att man gör en anatomisk undersökning. Vi följer med intresse artens fortsatta spridning och tar därför tacksamt emot sniglar från dig.

Skicka in sniglar för artbestämning

Ta gärna kontakt med oss innan du skickar sniglar. Lägg några levande sniglar i en tunn ask med lufthål. Ta helst sniglar som är så olika som möjligt i färg. Skicka om möjligt några exemplar av sniglarna för att vi skall kunna göra en säker identifiering. Har du ingen lämplig ask, så ring eller maila till oss så skickar vi en. Lägg i lite mossa, gräs eller något annat grönt som håller fuktigheten uppe i asken. Tillsätt inte något extra vatten! Det får inte finnas någon möjlighet att det rinner vätska ur asken - det förstör annan post! Undvik stenar, jord och dylikt.  Sniglarna måste kunna andas - ha därför ingen plastpåse runt asken, men gärna ett par lager tidningspapper.

Var hittade du sniglarna?

Lägg i en lapp med ditt namn och adress, telefonnummer, e-postadress och uppgifter om fyndplats i kuvertet (men inte i asken). Har du box- eller postlådeadress, så beskriv så noga som möjligt var du hittat sniglarna. Bifoga gärna karta.

Hit skickar du sniglarna

Skicka asken och uppgifterna som brev (A-post!) söndag till onsdag (innan de tömmer brevlådorna) till: 

Göteborgs Naturhistoriska Museum 
Ted von Proschwitz 
Box 7283 
S-402 35 Göteborg. 

Det kan dröja några veckor innan du får svar, men det kommer. Alla får svar kostnadsfritt. Tack för hjälpen!

Vi följer spanska skoggssnigeln

Utan hjälp från drabbade trädgårdsägare, allmänt naturintresserade personer och den uppmärksamhet som sniglarna fått i massmedia hade spridningsprocessen varit möjlig att följa. Spanska skogssnigelns spridning i Sverige utgör ett unikt tillfälle att studera hur en ny djurart sprids i ett nytt område. Inte på något håll i Europa har denna process kunnat följas så i detalj som i Sverige.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31