Platsutveckling

Fler och fler inser vikten av att utgå från platsen och dess historia när man skall planera för framtiden. Att lyfta fram platsens historia och engagera lokala aktörer har blivit ett framgångsrikt sätt att skapa engagemang som bidrar till platsens attraktivitet.

Vi erbjuder kommuner, företag, föreningar och organisationer stöd i arbetet med att utveckla sin plats. Vi kan hjälpa till med både metodstöd kring utvecklingsprocessen och expertkompetens om Västra Götalands natur- och kulturhistoria.

Vi har under flera år utvecklat ett arbetssätt som både stärker det lokala engagemanget och skapar kontaktytor både mot övriga aktörer i regionen och internationellt.  
Vi har varit med och utvecklat:
Inredia i Tibro – den nya mötesplatsen för västsveriges möbelnäring där historien är en del av varumärket.  
I Sjuhärad har vi initierat och stöttat nätverket för förläggargårdar som nu arbetar för att utveckla näringsverksamhet kopplat till denna spännande kulturhistoria.
I Nossebro stödjer vi Retro-projektet där kommunen lyfter fram sin välbevarade 1900-talshistoria.På Väderöarna har vi genom att lyfta fram platsens spännade sjöfartshistoria stärkt upplevelsen för besökarna.
Inom projekt Insite prövar vi platsutveckling genom att låta konst och kulturarv stärker upplevelsen av platser. Följ projektet på www.projectinsite.eu

Vi kan:

- Stärka en platsutveckling genom att lyfta fram natur- och kulturarv
- Vara bollplank i utvecklingsprojekt
- Hjälpa till att hitta finansiering för utvecklingsprojekt