Historiska vingslag i Närhälsans väntrum

2013 bedrev Västarvet tillsammans med Närhälsan ett pilotprojekt om att visa historiska bilder och bjuda på mindre upplevelser i vårdcentralernas väntrum. Projektet är avslutat men nedan finns texter, bilder och inte minst bildspelen kvar.

Bild från Kornö, utanför Lysekil 1908. Foto från Bohusläns museum.

Västsveriges historia i bilder


Klicka på länken för att se bildspel från Kungshamn

Klicka på länken för att se bildspel från Lysekil

Klicka på länken för att se bildspel från Sollebrunn

Klicka på länken för att se bildspel från Dalsjöfors 

Klicka på länken för att se bildspel från Herrestad 

Klicka på länken för att se bildspel från Stora Höga 

Klicka på länken för att se bildspel från Eriksberg

För frågor och mer information:


Johan Lindblom, kommunikatör, Västarvet
E-post: johan.lindblom@vgregion.se

Mari Loewen, informatör, Närhälsan
E-post: mari.loewen@vgregion.se

Närhälsan är det nya namnet på den offentliga  primärvården i Västra Götalandsregionen.

Länkar

Kultur och hälsa - hand i hand.

Under sommaren och hösten 2013 visade vi två utställningar parallellt på vårdcentralerna i Dalsjöfors och Sollebrunn, Lysekil och Kungshamn, Stora Höga och Eriksberg samt i Tibro och Herrestad.

Ambitionen var att tillsammans med Närhälsan bjuda på en historisk resa i Västsverige i form av utställningen ”Kultur & Hälsa”. Vi tog fram särskilda koncept för att på ett enkelt sätt visualisera regionens rika historia, med fokus på de lokala platserna. Förhoppningen var att ge vårdcentralernas besökare en upplevelse av vårt gemensamma natur- och kulturarv medan de satt i väntrummen.

Västsveriges historia är full av dramatiska händelser och i många fall helt unik. Genom smakprov från olika epoker – från förhistorien till nutid – visade vi bilder och föremål som representerar hela regionen, tillsammans med lokalhistoriska nedslag på platserna där utställningarna visas.

De olika delarna som visualiserade historien var bildspel med fotografier ur museernas samlingar, mindre utställningar, mikrobibliotek och berättelser med utgångspunkt i bilder.

Även våra respektive förvaltningschefer uttryckte sina förhoppningar inför samarbetet.

- Vi är väldigt glada över samarbetet med Närhälsan. Vi är två förvaltningar som båda vill bidra till det goda livet för regionens invånare, och det innebär såväl god hälsa som rika upplevelser – allting hänger ihop, säger Gunilla Eliasson, tillförordnad förvaltningschef i Västarvet.

- Merparten av våra invånare är måna om att bevara sitt natur- och kulturarv. Forskning visar också att kultur har en hälsofrämjande effekt. Genom vårt samarbete med Västarvet ger vi våra besökare ett smakprov av regionens natur- och kulturarv i våra väntrum, säger Marie-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör Närhälsan.

 

Bodil Rydholm, Närhälsan Dalsjöfors, vid Västarvets monter i väntrummet.

Allting har en historia - bilder berättar i Närhälsans väntrum.