Arena 49 - dokumentation från 2015

Arena 49 är en mötesplats för hållbar utveckling med fokus på natur- och kulturarv och arrangerades 2 december 2015 på Eriksbergshallen i Göteborg. Här hittar du dokumentation från Arena 49 2015.

Projektutställningar 2015

Klicka här för att komma till årets projektutställningar.

När, var & hur?

Arena 49 arrangerades 2 december, 2015
Plats: Eriksbergshallen, Göteborg
Tid: 13.00 – 17.00

Mer information

Monica Gustafsson, Västarvet
Projektledare Arena 49
Tfn: 0706-46 12 74
E-post: monica.i.gustafsson(a)vgregion.se

Arena 49 2013

Arena 49 arrangerades första gången 2013.
Klicka här för att komma till filmade föredrag med mera.

Arrangör:

Västarvet på uppdrag av Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen.

Samlad kraft för hållbar samhällsutveckling

Natur- och kulturarvet är en gemensam tillgång för alla invånare i Västra Götaland. Under Arena 49 lägger vi tillsammans öronen mot marken, inspireras och fäster blicken mot framtiden. Med samlade krafter kan vi skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling.

Arena 49 arrangerades första gången 2013 med syfte att skapa en mötesplats för dialog, samspel och inspiration för såväl tjänstemän som politiker i Västra Götaland. Den andra upplagan av Arena 49 arrangerades 2 december 2015 och bjöd på föreläsningar, projektutställningar och kreativa möten.

Arena 49

 

Keynotes om hållbara städer, turismutveckling och grön infrastruktur

Västarvets ordförande Perallan Orrbeck hälsade välkommen och Kulturnämndens ordförande Conny Brännberg invigningstalade och betonade att den gemensamma, samlade kraften är nödvändig för att åstadkomma resultat.

Under eftermiddagen inspirerades vi av tre keynotes i form av framtidsspaningar om hållbart samhällsbyggande, kultur som drivkraft för turismutveckling samt om hur grön infrastruktur kan främja våra livsviktiga ekosystemtjänster.

Pernilla Hagbert

Pernilla Hagbert (Chalmers/KTH) pratade om hållbara städer, samhällsbyggande och levnadssätt. Den hållbara staden bygger på ”decentraliserad koncentration”, hållbart byggande och medvetna hushåll. Hon problematiserade också flera viktiga frågeställningar – om hur vi värderar förhållandet stad och land, vårt boende, hur vi delar samhällsfunktioner, mat, kläder, med mera. Kanske borde vi eftersträva ett enklare boende?

John Armbrecht

John Armbrecht (Handels, Centrum för turismutveckling) höll ett föredrag turism som drivkraft för turismutveckling och presenterade en rad modeller och frågeställningar om hur värde skapas på olika sätt. Och att det är viktigt inse att det finns andra värden som genereras av kulturverksamhet än ren ekonomiskt vinst; som samhällsutveckling och sociokulturella effekter.

Maria Thordarson

Maria Thordarson (Länsstyrelsen) berättade om nödvändigheten i att upprätta handlingsplaner för en grön infrastruktur. Den biologiska mångfalden är grunden för våra ekosystemtjänster och poängterade att vi behöver en gemensam målbild, ett gemensamt språkbruk och ett etablerat samarbete för att åstadkomma en omvandling till ett hållbart samhälle. 

I mässhallen visades ett utställningsexpo med omkring 20 olika projekt från kommunerna i Västra Götaland. Klicka här för att komma till sidan med 2015 års kommunala projektutställningar. 

Nedan hittar du de filmade föredragen, intervjuer med politiker, tjänstemän och olika aktörer som medverkade på Arena 49.

Intervjuer

Här hittar du 14 korta intervjuer med arrangörer, medverkande, föreläsare och besökare på Arena 49 2015. Klicka på spellistan så kommer du till samtliga intervjuer.