Västarvets regionala tjänster

Västarvet erbjuder unik expertis inom natur- och kulturarvsområdet i Västsverige.
Vi tror på kunskap, utveckling och samverkan för ett hållbart samhälle.

Broschyr om Västarvets regionala tjänster

Klicka här för att ladda ned en broschyr om Västarvets regionala tjänster (pdf).

Du kan också beställa broschyren genom att mejla: petra.borell@vgregion.se

Länkar till Västarvets regionala tjänster

På väg mot en hållbar framtid

En hållbar samhällsutveckling förutsätter att man utgår från de lokala förutsättningarna och bygger framtiden med utgångspunkt i befintliga natur- och kulturvärden. Ett långsiktigt brukande av allt från föremål till hela landskap är grunden i ett hållbart samhälle.

Med en bred kunskap inom både natur- och kulturmiljöfältet kan vi erbjuda helhetslösningar med utgångspunkt i natur- och kulturmiljövård. Vi arbetar i landskapet med allt som rör natur- och kulturmiljö samt erbjuder aktivt stöd till kommuner i samhällsplaneringsfrågor. Vårt arbete sker i dialog med brukarna och anpassas efter uppdragen.

Vår regionala verksamhet består av åtta tjänsteområden som involverar ca 80 personer. Hos oss hittar du både specifik expertkompetens och bred erfarenhet av olika typer av utvecklingsarbete. Du hittar mer om våra inriktningar under respektive tjänsteområde.

Klicka på länkarna för de områden som intresserar dig mest i högerspalten. Där hittar du också kontaktuppgifter.