Kan själv!

Ett pedagogiskt utvecklingsarbete som vill synliggöra de allra minsta barnen och erbjuda kultur som är anpassad efter deras behov. I Kan själv! strävar vi efter att uppfylla de små barnens rätt till deltagande och inflytande i kulturlivet.

Bokning

Bo Ekberg, 070 249 76 40, bo.ekberg[at]vgregion.se

 

Information

Ida Lagnander, 070 352 02 42, ida.lagnander[at]vgregion.se

 

Turnéplan

Borås Konstmuseum
23 juni - 7 augusti 2016 

Innovatum Science Center, Trollhättan 
25 augusti - 20 september 2016 

Färgelanda Konsthall​ 
29 september - 18 oktober 2016

Lerum, Dergårdsgalleriet
28 okt - 15 nov 2016

Falbygdens museum
26 jan - 21 febr 2017

Örebro konserthus
24 febr - 9 april 2017

Stenungsund, Galleri Koch
2 - 28 mars 2017

Tanum 
6 april - 9 maj 2017

Öckerö bibliotek
18 maj - 13 juni 2017

Bohusläns museum
22 juni - 8 augusti 2017

Svenljunga
28 sept - 24 okt 2017

Kungsbacka konsthall
28 okt 2016 - 5 jan 2017

Grästorp
2 - 28 november 2017


Föreläsningar

 

Affisch

Här kan du ladda ner affisch! 

 

Rapporter

Här kan du ladda ned rapporten förstudie 3 - Ljud!

Förstudie Kulturhistoria

Förstudie1 Natur

Förstudie 2 Natur

 

Handledning

Kulturhistoria

Natur

Ljud

Ljud Inläst version

 

 

Ljud från utställningen

Hjärtljud
Upphovsman: Johan Svensson

Vibrationshögtalare 1
Upphovsmän: Johan Svensson, Henrik Alsér

Vibrationshögtalare 2
Upphovsmän: Johan Svensson, Henrik Alsér

Vibrationshögtalare 3
Upphovsmän: Johan Svensson, Henrik Alsér

 

För press

Pressbilder

Kan själv! på webben

http://kansjalvbloggen.se/ 

www.youtube.com/user/vastarvetkansjalv

http://rnm.nu/2015/06/16/kan-sjalv/

Läs mer om Kan Själv!

Kan själv! – en ljudupplevelse för de allra minsta är en ny utställning för små barn. Barn i åldern 0-2 år har en annan ljudvärld än äldre barn och vuxna. Deras ljudskapande är ett sätt att kommunicera med och utforska omvärlden. Tidiga upplevelser av ljud och möjligheterna att få utforska ljud på olika sätt påverkar förmodligen hur barnet senare, under sin uppväxt, intresserar sig för och närmar sig ljud och så småningom musik. Därför vill vi göra en utställningsmiljö där de allra minsta barnen kan skapa, utforska och upptäcka ljud.

 

 

Förstudie
Under 2013 genomförde vi, tillsammans med barn i Kungälvs och Marks kommuner, en förstudie för att få lära oss mer om de minsta barnens ljudskapande. Vi dokumenterade barnens vardagliga ljudmöten och genomförde en del ljudexperimenterande tillsammans. Resultatet från förstudien ligger till grund för formgivningen och innehållet i utställningen.
Förstudien finansierades av Statens musikverk, Musikplattformen
Vill du veta mer, läs rapporten från förstudien här.

 

Kan själv!

 

Utställning
Utställningen presenterar ljud som vi har förstått är spännande och intressanta för de minsta barnen. Klara, tydliga och distinkta ljud som har karaktär och volym. Barnen kan, i mötet med olika material, skapa och uppleva ljud med hela kroppen. I utställningen kan barnen samarbeta kring och kommunicera med olika ljud. Alla ljud och allt ljudskapande presenteras på ett sätt som passar de minsta barnen. Det gör att de på egen hand kan skapa sin egen upplevelse vid besöket.


På Kan själv!´s blogg kan du följa projektet och arbetet med den tredje utställningen.
Utställningen produceras i samarbete med Kultur i Väst och tonsättare Johan Svensson. Finansiärer är Västarvet, Kultur i Väst, Statens musikverk, Musikplattformen, www.statensmusikverk.se Kulturbryggan, www.kulturbryggan.se och tidskriften Föräldrar och Barn, www.foraldrarochbarn.se 

 

                

 

Kan själv!
Kan själv! är ett pedagogiskt utvecklingsarbete som vänder sig till barn i åldern 0-2 år i syfte att synliggöra de minsta barnen och deras rätt till kultur som är anpassad efter deras behov. Vi strävar efter att förverkliga FN`s konvention om barnets rättigheter. Inför alla beslut som vi fattar beaktas alltid de fyra grundprinciperna, artiklarna 2, 3, 6 och 12 och vi tar särskild hänsyn till artikel 31.
 
I de olika förstudier som vi gjort inom projektet har vi visat att det går att tillgodose de minsta barnens rätt till deltagande och inflytande även om de ännu inte utvecklat ett verbalt språk. Vi har samarbetat med barn från avdelningarna Trumman och MiniHopp på f.d Kulturförskolan i Vänersborg, avdelningen Dunet på förskolan Storken i Trollhättan, avdelningen Blåbäret på förskolan Viljan i Ytterby och avdelningen Blåsippan på Solgården förskola i Skene. Varje utställning provas och utvärderas av barn från förskolorna Blåsippan och Blåklockan i Lödöse. 

Kan själv! har resulterat i  tre olika förstudier, lika många utställningar och en mängd föreläsningar för förskolepersonal, studenter och andra som möter små barn.Utställningarna har hittills visats på 37 platser, både inom och utanför Västra Götalandsregionen, och besökts av nästan 28 000 barn i åldern 0-2 år och deras medföljande vuxna. Tack vare de barn som medverkar utvecklas, förändras och förbättras Kan själv! ständigt.

Den första Kan själv! utställningen nominerades till Årets utställning 2011.

Utställningen produceras inom ramen för Västarvets turnerande verksamhet - Utställningen kommer