Sök i Västarvets bibliotek

Alla museer och institutioner som finns inom Västarvet har ett eget bibliotek.
Där hittar du samlingar av böcker inom ämnen som historia, industrihistoria, slöjd, byggnadsvård, konservering, biologi och zoologi...

Om biblioteken

Biblioteken är i första hand referensbibliotek och katalogerna är sökbara via internet. Man kan läsa på plats men inte låna med sig böcker hem.

Ett bibliotek (Slöjd & Byggnadsvård) lånar ut böcker efter beställningar via andra bibliotek, så kallade fjärrlån. På vissa av biblioteken får studenter och forskare låna böcker. Flera av biblioteken har fasta öppettider, medan det krävs överenskommelse i förväg på andra. För att ta reda på när de olika biblioteken är öppna, se respektive museums hemsida.

Till sökformuläret

Behöver du hjälp med att söka i katalogen?

Kontakta Bibliotekarie Lena Svensson,  lena.c.svensson@vgregion.se