Welcome to Västra Götaland

Our natural and cultural heritage is a resource shared by all people and we at Västarvet want to do all we possibly can to welcome people fleeing from their own countries. Here you can find activities specifically targeted at newcomers.

Foto: Silvestri Matteo

Mer från Västra Götalandsregionen

Inom Västra Götalandsregionen pågår många olika insatser och projekt för att på olika sätt hjälpa och underlätta för människor på flykt.

Klicka här för att läsa mer om vad Västra Götalandsregionen gör.

Välkommen till Västra Götaland

Flera miljoner människor har det senaste året tvingats lämna sina hem och sina hemländer till följd av krig och oroligheter. En del av dessa har sökt sig till Västra Götaland. Natur- och kulturarvet är en gemensam tillgång för alla människor och vi i Västra Götalandsregionen vill naturligtvis göra vad vi kan för att välkomna människor på flykt från sina hemländer på allra bästa sätt.

Inom Västra Götalandsregionen pågår många projekt för att på olika sätt hjälpa människor på flykt. Västarvet är engagerade genom olika projekt i skolan och genom speciella aktiviteter på våra besöksmål.

Vitlycke museum bjuder på familjeaktiviteter i Tanums världsarv.
Göteborgs Naturhistoriska museum bjuder in till speciella välkomsteftermiddagar med guidningar på engelska.
Vänersborgs museum erbjuder stadsvandringar för att nyanlända ska få ett första välkomnande och en inblick i stadens historia.

Welcome to Västra Götaland

In the past year several million people have been forced to leave home and country to escape war and violence. Some of them have found their way to Västra Götaland. Our natural and cultural heritage is an asset that belongs to everyone and we in the Västra Götaland region naturally want to do all we can to make those forced to flee from their own countries as  welcome as possible.

In the Västra Götaland region there are many ongoing projects intended in various ways to help refugees. Västarvet is committed through various projects in school and special activities at our museums.

Vitlycke museum offers family activities at the World Heritage site in Tanum.

Gothenburg Natural History Museum invites newcomers to special evening events including guided tours in English.

Vanersborg Museum offers new arrivals tours of the city giving an insight into its history.