Hemslöjdskonsulenterna i Västarvet

Västarvets hemslöjdskonsulenter erbjuder rådgivning, kurser och utbildningar, process- och utvecklingsstöd, utställningar, nätverk och kontakter inom området. Målet är att främja allas möjlighet ta del av och utveckla slöjden i regionen.

Tidigare arbetade Västarvets hemslöjdskonsulenter under namnet Slöjd i Väst, fast sedan 2017 är vi kort och gott bara Västarvet. Men vi arbetar fortfarande på samma sätt med främjande av slöjd i hela Västra Götaland. Vi deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten för att bevara och utveckla slöjd som kultur och näring.  Hållbar utveckling, barn och ungdom samt kulturella och kreativa näringar är prioriterade områden.

Med besöksmålet Slöjd & Byggnadsvård på Nääs i Floda har Västarvet ett ämnesbibliotek, utställningslokal och butik för just slöjd och byggnadsvård. Här anordnas också flera kurser. 

Senast uppdaterad: 2018-10-30 14:12