Hemslöjdskonsulenterna i Västarvet

Västarvets hemslöjdskonsulenter erbjuder rådgivning, kurser och utbildningar, process- och utvecklingsstöd, program, utställningar, nätverk och kontakter inom området. Målet är att främja allas möjlighet ta del av och utveckla nyttan och glädjen i slöjden.

Tidigare arbetade Västarvets konsulenter under namnet Slöjd i Väst, fast sedan 2017 är vi kort och gott bara Västarvet. Men vi arbetar fortfarande på samma sätt med främjande av slöjd i hela Västra Götaland. Vi deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten för att bevara och utveckla slöjd som kultur och näring.  Hållbar utveckling, barn och ungdom samt kulturella och kreativa näringar är prioriterade områden.

På Slöjd & Byggnadsvård i Floda har Västarvet ett centralt slöjdbibliotek, materialutställning, fackhandel, med mera. Här anordnas också många slöjdkurser.