Västarvets organisation

Västarvet är Sveriges största regionala natur- och kulturarvsförvaltning och en del av Västra Götalandsregionen. Vi har hand om verksamheten vid sex museer och besöksmål och vi bedriver också verksamhet på åtta olika områden inom natur- och kulturarvssektorn.

Västarvet är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Vi är en utförarförvaltning som får våra uppdrag från regionens kulturnämnd. 

Verksamhetsidén är att göra historien synlig och berika vår livsmiljö för människors framtid och en hållbar samhällsutveckling. Vår uppgift är att tillgängliggöra, levandegöra och förvalta det rika natur- och kulturarvet i regionen.

Verkar i hela Västra Götaland

Västarvet driver besöksmålen Forsviks bruk, Göteborgs naturhistoriska museum, Lödöse museum, Slöjd & Byggnadsvård, Vitlycke museum i Tanums världsarv och Vänersborgs museum. Från dessa orter och från Skara, Skövde och Borås utgår vi i vårt regionala arbete. Vi ska verka i alla regionens 49 kommuner och regionalt ansvar, överblick och kunskap, nätverkande och samverkan är centrala begrepp för oss.

Det regionala arbetet omfattar arkeologi, byggnadsvård, natur- och kulturmiljö, slöjd, konservering, utvecklings- och processtöd samt pedagogik och utställningar. Inom dessa områden är Västarvet verksamt både som konsulenter, det vill säga tjänster erbjuds utan kostnad, och med konsulttjänster.

Över 150 personer

Sammanlagt arbetar över 150 personer i organisationen men eftersom verksamheten vid flera av besöksmålen skiljer sig åt under olika delar av året är personalstyrkan större sommartid än vintertid.

Förvaltningschef är Marianne Dahlquist.

Mer information om Västra Götalandsregionens kulturverksamhet hittar du här. Klicka på länken för att komma till kultur på vgregion.se.

  

Västarvets styrelse

Västarvets styrelse består av sju ledamöter med Perallan Orrbeck (L) som ordförande och Gunilla Josefsson (S) som vice ordförande. Här hittar du hela styrelsen mandatperioden 2015-2018.

Västarvets uppdrag

Här hittar du beslutet om kulturnämndens långsiktiga uppdrag till Västarvet för perioden 2015-2017. Klicka på länken för att komma till våra politiska uppdrag (pdf).
Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:55