ABM Västra Götaland

Arkiv, bibliotek och museer – vårt gemensamma kulturarv – finns till för alla människor. Kulturarvet har en stor betydelse för människor – det bygger identitet och skapar långsiktiga värden. Att öka tillgängligheten och vidga deltagandet inom kulturområdet är viktigt för att stärka både demokratin och öppenheten i samhället.

Arkiv, bibliotek och museer

Arkiv, bibliotek och museer – vårt gemensamma kulturarv – finns till för alla människor. Kulturarv har en stor betydelse för människor – det bygger identitet och skapar långsiktiga värden Att öka tillgängligheten och vidga deltagandet inom kulturområdet är viktigt för att stärka både demokratin och öppenheten i samhället.

I Västra Götalandsregionens kulturstrategi lyfts den demokratiska öppenheten fram som ett bärande fundament i de kommande årens utvecklingsarbete. Den regionala kulturplanen identifierar samverkan som ett ledord för arbetet. Samverkan i både organiserad och i mera oväntad, spontan form. Och det regionala handlingsprogrammet Lust att lära fokuserar på nyttan för invånarna och kulturens förmåga att vara ett kritiskt öga när vi ser på samhälle och framtid.

Alla människors rätt till kulturarvet

En grundläggande förutsättning är att alla ska kunna använda sig av kulturarvet - oavsett kön, religion, sexuell läggning, etnicitet, fysiska och psykiska förutsättningar eller ålder. Så är det inte alltid idag. Många grupper finns inte med i historieskrivningen och det är många berättelser som saknas. För att hitta bra metoder som för utvecklingen framåt, behöver vi arbeta på nya sätt tillsammans med nya samarbetsparter. Ibland är det dessutom snåriga lagar som gör att kulturarvet hålls instängt och blir svårt att komma åt. 

För Västra Götalands regionala ABM-aktörer – Västarvet och Kultur i Väst – innebär detta att det blir allt viktigare att stötta en demokratisk utveckling. En utveckling över hela regionen, där fler invånare känner att Västra Götalands kulturarv är deras – att arkiv, bibliotek och museer finns till för dem – och att alla har rätt att använda sig av och påverka det som händer där.

En regional resurs

Västarvet och Kultur i Väst är tillsammans med nätverket ABM Västra Götalanden resurs för kommuner och andra aktörer i regionen, som vill arbeta aktivt medutveckling av lokala kulturarv och ABM-verksamheter. Vi stöttar arbete som skeröver hela regionen genom:

  • Konferenser och seminarier
  • Nätverksarbete
  • Rådgivning
  • Kommunbesök
  • Konsultationer
  • Publikationer
  • Projekt

Klicka här för att ladda hem vår broschyr om ABM-verksamheten i Västra Götaland.

Kontakt och mer information

Monica Gustafsson, Västarvet
Tfn: 0706-46 12 74
E-post: E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:55