Mänskliga rättigheter

FN:s konvention om mänskliga rättigheter omfattar bland annat alla människors rätt att delta i kulturlivet. Västarvet arbetar långsiktigt för att demokratiska värden och mänskliga rättigheter ska genomsyra natur- och kulturarvet.

Att erkänna att alla människor är lika och har samma rättigheter är grunden för frihet, rättvisa och fred i världen, ungefär så börjar FNs allmänna förklaring om mänskliga rättigheter. De är juridiskt bindande föreskrifter som alla statliga, regionala och kommunala organisationer i Sverige skall leva upp till i sina verksamheter och gentemot sina målgrupper.

Mänskliga rättigheter gäller alla människor över hela världen och handlar om rätten att få säga vad man tycker, ha vilken religion man vill och rätten till grundläggande behov som trygghet, hälsovård, utbildning och tillfredsställande levnadsstandard. En annan viktig rättighet är rätten att delta i kulturlivet, något som vi i Västarvet tycker är väldigt viktigt.  

Ett människorättsbaserat arbetssätt är ett uttryckligt krav på alla verksamheter inom Västarvet. Under åren 2016-2017 utbildas all personal för att höja kompetensen inom detta område. Tanken är att ett människorättsbaserat arbetssätt ska synas både i VAD vi arbetar med och HUR vi arbetar med det. 

Anna Sjölander

Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2016-08-26 15:10