För dig som är föreningsaktiv

 • Kulturlandskap med byggnader
  Bild 1 av 5
 • karta dalsland
  Bild 2 av 5
 • Hus med torvtak
  Bild 3 av 5
 • Husgrund, kvarn eller vattenhjul.
  Bild 4 av 5
 • Arbete i kulturlandskapet
  Bild 5 av 5

I Västra Götaland finns ett stort antal föreningar som på olika sätt arbetar med vårt natur- och kulturarv. Västarvet samverkar med föreningslivet i många olika sammanhang och här har vi gjort en sammanställning med länkar till olika projekt, erbjudanden och information som kan vara av intresse för länet föreningar.

Västarvets regionala verksamhet innefattar bland annat byggnadsvård, konservering, arkeologi och slöjd. I olika sammanhang samverkar vi med emempelvis hembygdsföreningar, arbetslivsmuseer eller naturskyddsföreningar. Vi arbetar också med stöd i utvecklingen av värdefulla natur- och kulturmiljöer och med utställningar och pedagogik. Hos oss hittar du både bred erfarenhet av olika typer av utvecklingsarbete samt specifik expertkompetens.


Senast uppdaterad: 2018-08-24 14:41