Våra besöksmål är certifierade

Kanske har du sett Swedish Welcomes blå smiley hos något av Västarvets besöksmål? Märkningen betyder att verksamheten är granskad både när det gäller kvalitet och långsiktig hållbarhet. Den kan helt enkelt ge dig som besökare en fingervisning om vad du kan förvänta dig av besöket.

Våra besöksmål är certifierade

I dag är alla Västarvets museer certifierade av Swedish Welcome. Vi har varit medlem i organisationen ända sedan starten och fyra av Västarvets besöksmål – Lödöse museum, Vitlycke museum och Forsviks bruk – var med i pilotprojektet som lade grunden för certifieringsarbetet.

– Swedish Welcomes omfattande genomgång av våra besöksmål är ett starkt komplement till våra egna publikundersökningar och gör oss medvetna om vad gästerna ser – och inte ser. Den återkopplingen fyller en viktig funktion i vårt utvecklingsarbete och hjälper oss att förbättra besökarens upplevelse och det ligger ju i allra högsta grad i vårt intresse, säger Jaana Atosuo, kommunikationschef på Västarvet.

Hemliga gäster

Swedish Welcome använder sig av ett arbetssätt som är hämtat från framför allt Skottland och Nya Zeeland. Det är en metod som är både spännande och effektiv. De deltagande besöksmålen får besök av professionella rådgivare, så kallade ”mystery guests”, som anonymt besöker och bedömer anläggningen utifrån noga angivna kriterier.

I nästa steg kommer representanterna från Swedish Welcome tillbaka på ett bokat möte. Då diskuteras och utvärderas kriterier som ekonomi, miljömässig och social hållbarhet och energiförbrukning. Besöken resulterar i en checklista, som blir ett konkret verktyg i besöksmålets arbete med att utveckla och förbättra sin verksamhet.

Löften till våra besökare

Certifieringsprocessen, med de olika aspekterna man tittar på, bildar en bra helhet; dels gästupplevelsen och kvalitetsfaktorer vad gäller mjuka värden och dels den del som handlar om att utveckla verksamheten på ett hållbart sätt. Tillsammans ger de en bredd som är heltäckande och som annars hade krävt flera verktyg.

Alla medlemmar i Swedish Welcome förbinder sig att uppfylla ett antal löften till sina gäster. Här kan du läsa exakt vilka löften det handlar om!

 


Senast uppdaterad: 2018-05-16 14:07