Welcome to Västra Götaland!

Our natural and cultural heritage is a resource shared by all people and we at Västarvet want to do all we possibly can to welcome people fleeing from their own countries. Here you can find activities specifically targeted at newcomers.

Welcome to Västra Götaland

In the past year several million people have been forced to leave home and country to escape war and violence. Some of them have found their way to Västra Götaland. Our natural and cultural heritage is an asset that belongs to everyone and we in the Västra Götaland region naturally want to do all we can to make those forced to flee from their own countries as  welcome as possible.

In the Västra Götaland region there are many ongoing projects intended in various ways to help refugees. Västarvet is committed through various projects in school and special activities at our museums.

In Swedish/På svenska

Flera miljoner människor har det senaste året tvingats lämna sina hem och sina hemländer till följd av krig och oroligheter. En del av dessa har sökt sig till Västra Götaland. Natur- och kulturarvet är en gemensam tillgång för alla människor och vi i Västra Götalandsregionen vill naturligtvis göra vad vi kan för att välkomna människor på flykt från sina hemländer på allra bästa sätt.

Inom Västra Götalandsregionen pågår många projekt för att på olika sätt hjälpa människor på flykt. Västarvet är engagerade genom olika projekt i skolan och genom speciella aktiviteter på våra besöksmål.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:55